algemene voorwaarden

U heeft recht op annuleren van uw banner aankoop binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden. 

* Telefoonnummer 040 2070520;  06 51070484
* Jasmijn 2 5552 GX Valkenswaard
* Kamer van Koophandel-nummer 17111067
* BTW-nummer NL807771508B01

privacy verklaring

**watkostbouwen.nl verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

**Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
* Voor- en achternaam
* Geslacht
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Locatiegegevens
* IP-adres

**Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan zullen wij deze informatie verwijderen.


**watkostbouwen.nl verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
* Het afhandelen van uw betaling
* Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
* U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* Om goederen en diensten bij u af te leveren

**watkostbouwen.nl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 


**watkostbouwen.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

**watkostbouwen.nl gebruikt cookies.

**U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] 

**watkostbouwen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]

reken in detail uit hoeveel uw nieuwe woning kost